Skip to Content

BESZÁMOLÓ

A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

 

A XXX. 2. F. JELZETŰ PROTOCOLUM GYMNASII DISTI…(AGRO-BERIENSIS, 1829.) KÖTET RESTAURÁLÁSÁRA

 

Pályázati azonosító: 3511/03768

A pályázat Támogatási Szerződésében megjelölt és a mellékelt vállalkozási szerződés szerinti szakmai munkák elvégzése megtörtént. Az ArchivArt Restaurátor Műhely Kft., mint megbízott az alábbi feladatot maradéktalanul elvégezte: a XXX. 2. F. JELZETŰ PROTOCOLUM GYMNASII DISTI…(AGRO-BERIENSIS, 1829.) kötet restaurálása a pályázati vállalásnak megfelelően megvalósult. A munka részletes leírását a ArchivArt Restaurátor Műhely Kft. szakmai beszámolója tartalmazza. Fotódokumentációt készítettek a restaurálás előtti és utáni állapotról.

Választásunkat indokolta a munka könyvtörténeti jelentősége és az oktatásügyben betöltött szerepe. A könyvtár különleges dokumentuma a gimnázium történetéhez szorosan kapcsolódó gimnáziumi jegyzőkönyv, amely még az iskola kezdeti, mezőberényi éveiből (1802-1834) származó kézírásos hivatalos dokumentum. Az iskolai gyűlések dokumentációi nagy nevű igazgatók és tanárok aláírásait őrzik, többek között Benka Ádám kézírását.

A dokumentum tartalma szerint is értékes és érdekes a gimnázium történetének kutatása szempontjából. A könyv helyreállításával fontos darabbal gyarapodott a muzeális értékű gyűjtemény restaurált dokumentumainak sora.