KATALÓGUS

Keresés az online adatbázisunkban!  

Könyvajánló Könyvajánló
 

Sokan mondják, szakemberek is, a '70-es és '80-as évek a televíziózás aranykora volt. Boldog vagyok, hogy ennek a korszaknak részese lehettem. Az én televíziómról szól ez a könyv, így sok érzelemmel idézem vissza életemnek azt a szakaszát, amit a televíziózás határozott meg. Örömmel teszem, hiszen ennyi év után is melegség önti el a szívem, ha azokra az évekre, emberekre, csapatokra gondolok, akikkel összehozott jó sorsom. ►További ajánlatok

Régi Gyűjtemény

A Régi Gyűjtemény leírása  megtekinthető pdf formátumban

A Régi Gyűjtemény kincsei

A város lakosságának műveltségi szintje a 18. században emelkedni kezdett, ebben elsősorban Tessedik Sámuel munkásságának volt nagy szerepe. 1834-ben Tessedik hagyományainak folytatójaként Szarvasra telepítették a mezőberényi gimnáziumot Békés megye újratelepítés utáni első középiskoláját, ahol felekezeti különbség nélkül és magyar nyelven tanulhattak a vidék gyermekei.

A szarvasi gimnázium könyvtára Magyarország huszonhetedikként létesített középiskolai könyvtára. Már a mezőberényi évek alatt rendelkezett az iskola egy legalább 1753 kötetből álló könyvtárral.

1843-49 között az egyházmegye Vajda Pétert, a reformkor kiemelkedő egyéniségét hívta igazgatónak és tanárnak a szarvasi gimnáziumba. Új nevelési elvek szerint oktatott, szertárakat hozott létre, kísérletekkel tanította a természettudományokat, nyelvművelő társaságot alapított, önképzőköröket szervezett, hirdette a testi és zenei nevelés, valamint a gyakorlati oktatás fontosságát.

A könyvtár keletkezéséről, kezdeti állapotáról sajnos nem sokat tudunk. Kezdetben az állomány szinte csak ajándékozás útján gyarapodott.

Vajda Péter Erkölcsi beszédeiben felhívta a figyelmet a könyvtár tervszerű fejlesztésére, mivel “az egész városban nincs könyvtár, mely a közszügségnek némileg is megfelelne.” Maga is jó példával járt elöl: közel másfélezer kötetes, gazdag természettudományos anyaggal rendelkező könyvtárát megnyitotta az olvasni vágyó közönség és az ifjúság előtt.

A Magyar Tudományos Akadémia /1866-ban 100 kötetnyi/, a Kisfaludy Társaság, Réthy Lipót ajándékai, a Földtani Társaság éves közleményei mellett az ország középiskolái is évenként küldték értesítőiket. Írók, költők, az iskola volt tanárai, tanítványai juttatták el munkáikat a gimnáziumnak.

Vajda Péter idejében is működő önképzőköri mozgalom az 1860-as évek elején újra fejlődésnek indult. Önálló könyvtárral rendelkeztek, melynek állománya a század végére meghaladta a 800 kötetet. Ma a könyvtár őrzi Zsengék című saját lapjukat is.

Majdnem száz esztendőn keresztül a környék leggazdagabb, sokáig pedig az egyetlen könyvtára volt. Aztán viharos esztendők következtek, háború, index, selejtezés, költözködés, tulajdonjogi viták, majd újabb és újabb költözködés. Mindezek ellenére a könyvtár — ha sok esetben megrongálva és megcsonkítva is — megmaradt, s végül 1977-ben a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum épületének emeleti termeiben kapott méltó helyet. Az 1980-tól védett, muzeális anyag, elsősorban tudományos, kutatási célokat szolgál. Állománya: 39132 db könyvtári egység.

A kéziratos művek száma 84, mint például Haugen Hans: Der Hungern Chronica (1536) vagy az Országgyűlési Tudósítások 15 kötete.

1801 előtt 2010 mű jelent meg, ebből 462 RMK (Régi Magyar Könyvtár). Egyik legértékesebb darabja: Sylvester János Erdősi: ÚjTestamentum Magar nelwen. Újsziget, 1541.

Gazdag a folyóiratok gyűjteménye. Pl.: Athenaeum. Tudományok és szépművészetek tára. (Szerk. Schedel, Vörösmarty, Bajza. 8 kötet), vagy a Nyugat (Szerk.: Ignotus, Ady Endre, Babits Mihály) 9 kötete.

Figyelemreméltó anyag a kb. 14 ezer darab gimnáziumi évkönyv (Értesítő). Ezek iránt gyakran érdeklődnek az ország távolabbi vidékeiről, sőt a szomszédos országokból is.

 

Ma már muzeális értékűnek számít a könyvtár anyagának feldolgozása és elhelyezésének módja is. A régi időkből leltárkönyv nem maradt fenn. Dr. Nádor Jenő készítette el az új címjegyzéket 1925—38 között. Nem az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) szerint csoportosította a könyveket, hanem a régi Hinrichs-féle módszerrel dolgozott. A címjegyzék 20 szakrendbe sorolja a könyveket, az egyes szakrendeken belül pedig betűrendben közli a szerzőket ill. a műveket. A tartalomjegyzék, a név- és tárgymutató alapján könnyű áttekinteni az állományt.

Az 1970-es években az RMK-k feltárása után figyeltek fel a szarvasi iskola értékeire. Figyelmet kapott az értékes állomány megóvása is. A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma által kiírt pályázatokon máig sikerrel veszünk részt. Az OSZK — SOROS Könyv- restaurátor Műhely Kft. végzi évről évre a kiválasztott könyvek restaurálását. A munka során meglepetések is érték a restaurátorokat: a könyvek borítójának leáztatása során került elő egy XV. századból való kotta, ami ősnyomtatványnak számít, és az 1617-ből való kassai kalendárium.

 

A Könyvtár jelentősége kétségtelenül iskolatörténeti szempontból a legnagyobb. Híven dokumentálja egy régi középiskola szellemi arculatát, oktatási és nevelési célrendszerét, embereszményét. Iskolatörténeti jelentősége mellett helytörténeti, kulturális, örökségvédelmi szempontból is fontos értéket képvisel.

2008-tól a szarvasi Városi Könyvtár irányítása alatt megkezdődtek a mai kor szakmai elvárásainak megfelelő állományvédelmi szempontból nélkülözhetetlen munkálatok.

2010-ben elkészült a helytörténeti folyóiratok digitalizálása, ezen folyamatos utómunkálatokat végzünk és feltöltésre kerülnek az országos Elektronikus Periodika Archívum adatbázisába.

2011. januárjában elkezdtük a Régi Magyar Könyvek címleírásának elkészítését számítógépen, melyeket a MOKKA-R (Magyar Országos Közös Katalógus – Régi könyvek adatbázisa) felé továbbítunk folyamatosan.

2012. januárjától Szarvas Város Önkományzata ezt a gyűjteményt a Gimnáziumban történt fenntartóváltás miatt nem adta át másnak, hanem a helyi közművelődési könyvtár gondozására bízta, így segítve többek között az iskola múltjának és Szarvas város helytörténeti értékeinek megőrzését.

A Régi Gyűjtemény korlátozottan látogatható a Tessedik Sámuel Múzeumban (Szarvas, Vajda Péter út 1.). Nyitva minden szerdán du. 14.00-15.00 óráig, ill. bejelentkezés alapján. (Bejelentkezés a 06/20-970-3940 telefonszámon vagy a konyvtar@szarvasnet.hu e-mail címen.)